Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko

Projekt poľsko-slovenského prepojenia plynovodov

V súčasnosti prechádza európske plynárenstvo dôležitými zmenami. Spomínate si na plynovú krízu z roku 2009? Rusko zastavilo dodávku zemného plynu cez Ukrajinu aj na územie Slovenska. Aby sa podobná situácia v budúcnosti neopakovala, vznikol projekt nového plynovodného prepojenia, ktoré spolufinancuje Európska únia sumou viac ako 55 miliónov eur. Projekt predstavuje vybudovanie nového cezhraničného prepojenia plynovodov, ktoré spojí tranzitné sústavy Poľska a Slovenska aj vďaka investíciám z európskej únie. Cieľom projektu je zabezpečiť stabilitu dodávok plynu v oboch krajinách. Ide o výstavbu obojsmerného vysokotlakového plynovodu. Nový 165-kilometrový plynovod, ktorý vedie zo štátnej hranice s Poľskom v Lupkovskom priesmyku do kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch, umožní vďaka vytvoreniu doteraz chýbajúceho prepojenia, lepšie rozlišovanie zdrojov zemného plynu v regióne. Uvoľní tiež trh s plynom, prinesie väčšiu konkurenciu, a to bude tlačiť nadol aj ceny. Plynovod nám ako krajine prinesie posilnenie pozície Slovenskej republiky ako dôležitej tranzitnej krajiny so strategickým významom pre zásobovanie európskych zákazníkov.

Priemer potrubia plynovodu bude jeden meter, kapacita v smere do Poľska bude 5,7 miliardy kubických metrov (m3) a v smere na Slovensko 4,7 miliardy m3 zemného plynu ročne. Na výstavbu úseku slovenskej časti plynovodu je potrebných vyše 6000 kusov oceľových potrubí. Jeden kus potrubia váži v priemere sedem ton.

 

 

„Na tomto projekte sme mali za úlohu zrealizovať dodávku systému elektrickej požiarnej signalizácie a požiarnych čidiel , taktiež pri elektrickom zabezpečovacom systéme dodávku snímačov, ústredne a prvkov na ochranu objektu kamerovým systémom,“ hovorí Jiří Brabec, projektový manažér EXTEC.

 

Časť projektu HPS

Slovenská časť projektu zahŕňa aj výstavbu hraničnej preberacej stanice (HPS) v katastri obce Výrava. V tomto objekte zabezpečujeme pre generálneho dodávateľa elektrickú požiarnu signalizáciu EPS, elektrický zabezpečovací systém EZS, kamerový systém CCTV, monitorovací systém a dátový prenosový systém.

Predmetom elektrickej požiarnej signalizácie tzv. EPS je realizácia projektu , ktorá rieši:

– ústredňu, dodávku, montáž a zapojenie
– hlásiče požiaru
– výstupné zariadenia – sirény, majáky
– bezpečnostné predpisy

Systém zabezpečí taktiež požiadavky ako:
– spoľahlivosť zariadenia
– vyvolávanie falošných poplachov
– minimálnu údržbu
– vhodné rozmiestnenie a dostupnosť hlásičov
– prehľadnosť miesta vzniku nebezpečenstva požiaru

Účelom elektrického zabezpečovacieho systému tzv. EZS je ochrana majetku.  Tento systém je súbor technických prostriedkov akou je ústredňa, snímače, signalizačné a ovládacie prvky, ktoré vytvárajú systém. Tento systém umožňuje skorú signalizáciu miesta narušenia chráneného objektu a rýchle odovzdanie poplachovej informácie na vopred určené miesto. Zariadenia zabezpečovacieho systému budú umiestnené v budove preberacej stanice, v areáli na oplotení a na kamerových stĺpoch. Boli použité tiež snímače otvorenia brán, detektory pohybu, sirény a elektromagnetické zámky.

 

 

Tzv. prenosový systém na HPS rieši inštaláciu telekomunikačných zariadení a na prepojenie a prenos údajov do dispečerského centra. Bude vybudovaná lokálna technologická a telemetrická sieť. Tieto siete budú slúžiť na prenos dát. Ide hlavne o dáta riadiaceho systému. Nasadenie telekomunikačných zariadení rieši potrebu riadenia prevádzky tranzitného plynovodu z dispečerského centra.

Krajiny strednej a východnej Európy získajú po ukončení tohto projektu priamy prístup k viacerým zdrojom plynu. Projekt tiež prispeje k zvýšeniu likvidity na trhu so zemným plynom v regióne a k posilneniu solidarity medzi oboma krajinami, no jeho primárnym cieľom je zachovanie ziskov z tranzitu zemného plynu cez slovenské územie. Slovenská časť tohto plynovodu by mala byť hotová do konca roku 2021 a predpokladané celkové náklady projektu sú 142 miliónov eur.

 

Zdroje:

(1) Konzultácia s projektovým manažérom EXTEC s.r.o.

(2) https://www.eustream.sk/sk_prepravna-siet/sk_prepojenie-pl-sk

(3) https://www.trend.sk/spravy/slovensko-spoji-polskom-165-kilometrovy-plynovod-prace-zacnu-coskoro

(4) https://www.partnerskadohoda.gov.sk/dobre-fondy-eu-plynovodne-prepojenie-polsko-slovensko-velke-kapusany/

(5) https://www.slovgas.sk/aktuality/zacala-vystavba-polskej-casti-plynovodneho-prepojenia-sk-pl/

(6) https://e.dennikn.sk/1007869/slovensko-bude-mat-plynovod-do-polska-ktorym-nam-dovoli-dovoz-plyn-z-tankerov/

(7) https://www.slovgas.sk/aktuality/prvy-zvar-prepojovacieho-plynovodu-polsko-slovensko/

(8) https://www.energia.sk/zahranicna-spolupraca-na-vystavbe-slovensko-polskeho-plynovodu-moze-pokracovat-bez-komplikacii/

 

 

 

 

 

 

Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

Produkty
Katarína Martáková

Plynová detekcia

Systémy detekcie plynov Jedným z odvetví, ktorým sa naša spoločnosť EXTEC dlhodobo zaoberá, je systém zaisťujúci bezpečnosť stavieb aj osôb. Patrí sem aj systém

Prečítať si článok »
EXTEC tím
Katarína Martáková

EXTEC fandí hokeju

V sezóne 2020/2021 podporila naša spoločnosť hokejový tím Bílí Tygři Liberec. Aj napriek neľahkému roku v podobe karantén, odložených zápasov a prázdnych tribún bez

Prečítať si článok »
EXTEC tím
Katarína Martáková

EXTEC podporuje golf

Prestížny golfový turnaj Pro Golf Tour Pro Golf Tour je tretia najvyššia profesionálna európska golfová súťaž, každoročne organizovaná v Českej Republike, kde sme tradičným

Prečítať si článok »
Pokladanie káblov
Katarína Martáková

Strojové pokladanie VN káblov

Zadanie vs. celkové náklady realizácie „Odstávka prevádzky na pokládku musí byť čo najkratšia“, znelo zadanie klienta. Riešenia v priemysle musia byť profesionálne navrhnuté. Mnohokrát

Prečítať si článok »