Inovácia a modernizácia našej najväčšej vodnej elektrárne Gabčíkovo

Charakteristika vodného diela

Vodné dielo Gabčíkovo je vybudované na rieke Dunaj a výrobou elektriny je našou najväčšou vodnou elektrárňou. Môžeme ho nazvať aj dominanta na Dunaji. Postavili ho na využívanie utvoreného spádu na výrobu elektrickej energie, na prekonávanie rozdielu hladín v dvoch plavebných komorách a na odvádzanie povodňových vôd. Bolo budované už od roku 1977, pôvodne ako vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros, s prvotným cieľom zabrániť pravidelným záplavám v tejto oblasti.

„Keďže vodné dielo stále nie je dobudované z maďarskej strany podľa pôvodného zámeru, elektráreň nemôže dodávať plánovanú cennejšiu špičkovú energiu v čase najväčšieho dopytu. Pracuje priebežne. V súčasnosti produkuje približne desatinu elektriny spotrebovanej na Slovensku. Vodné dielo v Gabčíkove tvoria dve hlavné časti. Dve plavebné komory a plne automatizovaná prevádzka vodnej elektrárne.“  uvádza Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA.

 

 

Účel vodného diela Gabčíkovo

  • – produkcia elektriny – 8 hydroagregátorov generuje 720 MW (asi 8% celkovej spotreby energie na Slovensku, asi 12-15% celkovej spotreby energie v Maďarsku)
  • – ochrana územia pred záplavami, ktoré v minulosti spôsobili veľké škody
  • – regulácia výšky hladiny Dunaja
  • – celoročná regulácia zabezpečujúca splavnosť rieky
  • – dočasná úprava výšky hladiny počas krízových situácií 
  • – stabilizácia toku rieky znamenala zlepšenie environmentálnych parametrov – zvýšenie kvality pitnej vody a zastavenie poklesu podzemnej vody
  • – stabilizácia vlastností dna a prúdu

 

EXTEC sa podieľal na projekte vodného diela

Náš partner, ktorý má na starosti na stavbe v Gabčíkove časť elektro, nás oslovil ako dodávateľa ohrevov k projektu Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo, ktorého účelom je inovácia a modernizácia ľavej plavebnej komory a pravej plavebnej komory na Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, konkrétne na stupni Gabčíkovo. „Po preštudovaní projektu a technického návrhu sme odporučili zmenu požadovaných komponentov a navrhli úpravu technických detailov, aby samotná inštalácia prebehla hladko a predišlo sa improvizácii na stavbe,“  hovorí Tomáš Mizerák, projektový manažér EXTEC. Zákazka bola rozdelená  na dve fázy. Prvá fáza bola ohrev drážok bitiev, kde boli použité minerálne káble v nerezovom púzdre a druhá fáza bola ohrev tesnení vrát pravej plavebnej komory, kde boli použité samoregulačné káble a špeciálna teplo vodivá pasta na zatesnenie. Tieto ohrevy boli primárne navrhnuté proti účinkom mrazu pre zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy.

Príjemným spestrením spolupráce na tomto projekte bolo aj to, že náš revízny technik sa osobne podieľal na prvotnej realizácií celkovej výstavby vodného diela Gabčíkovo.

 

 

Zdroje:

(1) https://sk.wikipedia.org/wiki/Gab%C4%8D%C3%ADkovo_(vodn%C3%A9_dielo)

(2) https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/publikacie-a-prezentacie/vodna-elektraren-gabcikovo-zblizka/

(3) https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/publikacie-a-prezentacie/vodna-elektraren-gabcikovo-zblizka/

(4) Konzultácia s naším projektovým manažérom EXTEC s.r.o.

Inovácia a modernizácia našej najväčšej vodnej elektrárne Gabčíkovo
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

Produkty
Katarína Martáková

Plynová detekcia

Systémy detekcie plynov Jedným z odvetví, ktorým sa naša spoločnosť EXTEC dlhodobo zaoberá, je systém zaisťujúci bezpečnosť stavieb aj osôb. Patrí sem aj systém

Prečítať si článok »
EXTEC tím
Katarína Martáková

EXTEC fandí hokeju

V sezóne 2020/2021 podporila naša spoločnosť hokejový tím Bílí Tygři Liberec. Aj napriek neľahkému roku v podobe karantén, odložených zápasov a prázdnych tribún bez

Prečítať si článok »
EXTEC tím
Katarína Martáková

EXTEC podporuje golf

Prestížny golfový turnaj Pro Golf Tour Pro Golf Tour je tretia najvyššia profesionálna európska golfová súťaž, každoročne organizovaná v Českej Republike, kde sme tradičným

Prečítať si článok »
Pokladanie káblov
Katarína Martáková

Strojové pokladanie VN káblov

Zadanie vs. celkové náklady realizácie „Odstávka prevádzky na pokládku musí byť čo najkratšia“, znelo zadanie klienta. Riešenia v priemysle musia byť profesionálne navrhnuté. Mnohokrát

Prečítať si článok »