Ako minimalizovať škody spôsobené nedodržaním predpisov pri stáčaní cisterny

Riziko nedodržania prevádzkových predpisov

Vodiči cestných nákladných vozidiel sa musia riadiť prevádzkovými predpismi. Pred plnením alebo vyprázdňovaním produktu z cisterny, je potrebné cisternu uzemniť. Použitie uzemňovacieho systému zvyšuje bezpečnosť procesu. Používajú sa k tomu uzemňovacie kliešte, ktoré sa pripoja z monitorovacej jednotky k predpísanému uzemňovaciemu bodu na cisterne. Týmto sa celý proces chráni pred elektrostatickým výbojom a možným výbuchom. Veľakrát sa stáva, že cisterna príde k stojanu pre stáčanie produktu, pripojí sa kliešťami na uzemňovací bod na cisterne a začne sa plniť produktom. Po dokončení obsluha zabudne odpojiť uzemňovacie kliešte a cisterna odíde aj s kliešťami a vytrhne kábel z monitorovacej jednotky. Takto môže prísť k poškodeniu klieští, konektorov, kábla, ale hlavne monitorovacej jednotky, ktorá je najdrahšia. Spôsobí to značné škody a zabráni ďalšiemu plneniu produktu, kým sa systém neopraví.

 

 

Ako zmierniť následky

Spoločnosť Newson Gale prichádza s riešením, ktoré má pomôcť zmierniť takéto rozsiahle a nákladné škody. Vďaka použitiu BAC konektoru sa minimalizujú škody spôsobené nedodržaním týchto predpisov. Tento konektor slúži pre odpojenie uzemňovacích klieští a monitorovacej jednotky v prípade, že obsluha zabudne odpojiť kliešte a vozidlo predčasne odíde. Týmto sa zmierni ďalšie poškodenie monitorovacej jednotky.

 

 

POZOR, nie je to však riešenie pre všetky problémy. Vždy je potrebné sa riadiť prevádzkovými predpismi a návodom k obsluhe!

 

Zdroje:

(1) https://www.extec.sk/wp-content/uploads/2021/09/ng-uk-break-away-connector-0621-r2.pdf

(2) https://newson-gale.com/product/earth-rite-plus/

(3) https://newson-gale.com/product/earth-rite-rtr/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako minimalizovať škody spôsobené nedodržaním predpisov pri stáčaní cisterny
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Pozrieť ďalší obsah:

Produkty
Katarína Martáková

Plynová detekcia

Systémy detekcie plynov Jedným z odvetví, ktorým sa naša spoločnosť EXTEC dlhodobo zaoberá, je systém zaisťujúci bezpečnosť stavieb aj osôb. Patrí sem aj systém

Prečítať si článok »
EXTEC tím
Katarína Martáková

EXTEC fandí hokeju

V sezóne 2020/2021 podporila naša spoločnosť hokejový tím Bílí Tygři Liberec. Aj napriek neľahkému roku v podobe karantén, odložených zápasov a prázdnych tribún bez

Prečítať si článok »
EXTEC tím
Katarína Martáková

EXTEC podporuje golf

Prestížny golfový turnaj Pro Golf Tour Pro Golf Tour je tretia najvyššia profesionálna európska golfová súťaž, každoročne organizovaná v Českej Republike, kde sme tradičným

Prečítať si článok »
Pokladanie káblov
Katarína Martáková

Strojové pokladanie VN káblov

Zadanie vs. celkové náklady realizácie „Odstávka prevádzky na pokládku musí byť čo najkratšia“, znelo zadanie klienta. Riešenia v priemysle musia byť profesionálne navrhnuté. Mnohokrát

Prečítať si článok »